Nicolas Garcia: "L’Oficina pública de la llengua catalana s’haurà de centrar en la llengua"

El vicepresident del Consell departamental Nicolas Garcia comenta l’anunci del desbloqueig de la signatura que permetrà la creació de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana: Un anunci fet per les dues presidentes de la regió i del consell departamental, després de tres anys de treball i mobilitzacions sense resposta. Han passat 22 mesos entre l’anunci de la subvenció i la realització del pagament, “s’hauria pogut fer, era una voluntat política de no fer-ho” declara Garcia. Tot i això, mira cap al futur i afegeix: “l’important és que això doni una empenta molt forta (...) i que generi moltes coses”. Desitja que es parli del repte de l’aprenentatge de la llengua i el treball cultural, sobre futures polítiques lingüístiques, deixant de banda l’aspecte més folklòric. La creació s’espera per al mes de juny.