El Sindicat intercomunal per la promoció de les llengües catalana i occitana, demana l’estat de desbloquejar la creació de l’Oficina pública de la llengua catalana.

El SIOCCAT ha escrit al president francès de la república per demanar perquè l’estat encara no ha signat la Convenció de creació de l’estructura.
El president del Sindicat intercomunal per la promoció de les llengües catalana i occitana, Francis Manent recorda que actualment, totes les llengües regionals de la república francesa estan dotades d’una oficina pública, inclòs des del 2015 l’occità que concerneix una petita part de les comunes que formen part del SIOCCAT.
Amb aquesta constatació, Francis Manent es pregunta perquè la llengua catalana seria privada d’una oficina pública.
El sindicat demana doncs en quin moment l’estat signarà la Convenció, i Francis Manent demana de ser informat ràpidament del perquè d’aquesta situació que és ressentida com injusta.