Memòria,amb Joan-Pau Escudero, especialista en dialectologia rossellonesa i antropologia lingüística

Joan Pau Escudero
Joan Pau Escudero

Al Memòria 322 i 323, Berenguer Ballester parla amb Joan-Pau Escudero:

Joan Pau Escudero, va néixer a París el 1957. Va ser mestre d’escola, encarregat de les classes gitanes del barri de Sant Jaume de Perpinyà.
Joan-Pau Escudero és també especialista en dialectologia rossellonesa i antropologia lingüística. Els seus treballs analitzen la llengua des del punt de vista del canvi generacional recent en casos concrets d’especial interès sociolingüístic. La toponímia i la geolingüística són també terrenys en què ha desenvolupat els seus estudis. Destaca el seu bon coneixement dels arxius francesos i dels textos relacionats amb el dialecte rossellonès.
Joan-Pau Escudero és també músic, toca el violí, i un home de ràdio, va començar en una ràdio de Perpinyà, que es deia Eldoradio, i va continuar més tard a Ràdio Arrels.

Enregistrat el febrer del 2019
Memòria és una emissió de Berenguer Ballester.