Preocupació per l'amenaça de les reformes per a l’ensenyament de les llengües regionals

Representants de la FLAREP amb el conseller a les llengües regionals
Representants de la FLAREP amb el conseller a les llengües regionals

Les associacions de defensa de l'ensenyament de les llengües regionals a l’estat francès lamenten la sensació d'incomprensió i de menyspreu que s'expressa a la base per la falta de diàleg i d'escolta de les administracions i de l’Educació Nacional francesa. Sobre el terreny, les previsions i les primeres projeccions fan témer que les restriccions imposades pels Rectorats causin la desaparició de més de la meitat dels ensenyaments existents.
Les associacions de la FLAREP (Federació per les llengües regionals a l'educació pública) confrontades a les noves disposicions de la reforma del batxillerat i del liceu, on les llengües regionals tot just representaran l'1% dels punts a la prova del bac, estan molt preocupades per aquesta situació.
A més denuncien nombrosos disfuncionaments i l'incompliment per les autoritats acadèmiques dels textos reglamentaris sobre l'ensenyament de les llengües regionals.Per la seva banda el conseller encarregat de les llengües regionals, Matthieu Lahaye, oposa oposar una perspectiva optimista anunciant alguns progressos. Però només són "petits passos" segons les seues pròpies paraules que "ajuden per a fer progressar les llengües regionals": integració als ‘Ensenyaments d’especialitat’ en el mateix intitulat que les llengües estrangeres, possibilitat de combinar-lo amb l'estudi de la llengua C, propera difusió d’aquesta informació als establiments i als rectorats.
Unes correccions menors no són suficients per tranquil·litzar la FLAREP que va destaca el dèficit de reconeixement del bilingüisme en els textos (reformes del col·legi i del liceu, circular sobre ensenyaments fonamentals, projecte de llei de l'escola de la confiança), l’absència de reconeixement del flamenc occidental i del francoprovençal:
La Federació per les llengües regionals a l'educació pública demana al Ministeri una col·laboració més estreta per millorar la situació.