Fem Memòria amb Jean-Paul Ortiz, nefròleg, president estatal del 1r sindicat de metges liberals

Jean-Paul Ortiz
Jean-Paul Ortiz

Al Memòria 315, Berenguer Ballester parla amb Jean-Paul Ortiz, nefròleg, sindicalista, president estatal de la Confederació dels sindicats de metges francesos:

Jean-Paul Ortiz va néixer a Bordeus, el 1956, és mig fill de la Retirada, mig fill d’un exiliat econòmic. A 31 anys va esdevenir doctor en medicina especialitzat en nefrologia, la branca que estudia l'anatomia, la fisiologia i la patologia del ronyó.
Va començar treballant 3 anys a l’hospital de Perpinyà, i el 1190 va fundar el Centre d’hemodiàlisi Sant Roch a Cabestany.
Jean-Paul Ortiz és metge i sindicalista , ha combinat sempre les dues activitats, el 1996 va ser el president del sindicat dels nefròlegs liberals, després va tenir altres responsabilitats fins que el 2014 va ser elegit president de la CSMF, la Confederació de sindicats de metges francesos, 1r sindicat de metges liberals.

Emissió enregistrada el febrer de 2019
Memòria és una sèrie de Berenguer Ballester