Redueixen el nombre d’hores de català al col·legi de Ceret

Col·legi Joan Amade - Ceret
Col·legi Joan Amade - Ceret

Al col·legi de Ceret els pares d’alumnes es mobilitzen per impedir la supressió d’una hora de català pels alumnes de 6a bilingüe.
2 classes de 6a són concernides. Haurien de passar a tenir només 2 hores de català setmanals en lloc de 3.
El rectorat ha optat per substituir una hora de català per una hora d’anglès. Els pares d’alumnes lamenten que sempre s’hagi de lluitar per fer respectar el bilingüisme i l’ensenyament del català al col·legi. Però els pares d’alumnes tenen el suport de les xarxes socials que han permès, en pocs dies recollir centenars de firmes de suport.
Des de l’administració del col·legi s’explica que apliquen les consignes del rectorat, i que de fet l’hora de català perduda per les classes bilingües serà recuperada er una hora d’anglès de més. I afegeixen que el mateix passarà per l’ensenyament del castellà en les classes ilingües Francès-Castellà.
Els pares d’alunes de la filera bilingüe Francès-Català del col·legi de Ceret s’estranyen que aquesta mesura no s’apliqui als altres col·legis de Catalunya Nord.

Es pot firmar la petició en línia a Change.org.