Josiana Cabanas, elegida municipal a Perpinyà, responsable de les animacions de la capitalitat de la sardana de Perpinyà

Perpinyà

A finals del 2018 Josianne Cabanas, elegida encarregada de patrimoni a l'ajuntament de Perpinyà, es va veure atribuïda una nova carpeta de catalanitat. Associada a Virginie Barre per l'ensenyament del català i Annabelle Brunet per les relacions transfrontereres formen part del nou Pol Catalanitat.
La principal missió per Josiane Cabanas serà de portar les animacions de la capitalitat de la Sardana de Perpinyà.