El SIOCAT demana que es desbloquegi la creació de l’Oficina pública per la llengua catalana

Encara no s’ha pogut crear l’Oficina Pública per la Llengua Catalana. Un retard considerable per culpa del bloqueig dels ministeris d’interior i d’ensenyament.
A Catalunya Nord, cada cop són més les veus per denunciar aquest bloqueig.
És el cas per exemple de l’Associació de batlles per l’oocità i el català, que també reclamen la creació d’aquesta oficina per la llengua catalana.
Francis Manent, és el president del SIOCCAT, Sindicat Intercomunal per la Promoció de les Llengües Occitana i Catalana Parlem amb el batlle de Sant Andreu i, Francisc Manent, batlle de Sant Andreu.