Memòria, amb el músic Pascal Comelade.

Pascal Comelade
Pascal Comelade

Una Memòria a Ceret, a casa d’un músic, una memòria complicada: primer perquè cal destriar entre molts fets que seria interessant que ens comentés: el pare, la mare, els musics amb qui ha treballat, les desenes de discos que ha publicat, les bandes sonores que ha compost, els centenars de concerts que ha fet, els instruments que toca, la pintura, la poesia....
Pascal Comelade , és un dels músics catalans més conegut a escala internacional. També explica com veu el seu Rosselló , com estima la seua Barcelona, aquests 15 anys que va trigar a trobar el seu llenguatge propi en la música, o els seus pianets de joguina...

(Enregistrat el 21 de novembre del 2017)