El Consell departamental vota avui el pressupost per 2019

Perpinyà

El consell Departamental, votarà avui el pressupost 2019 de 644,5 milions d’€.
La part més important va a les solidaritats com el RSA o l’inserció, a,mb un poc més de 415 M€. També s’han d’aprovar una 131 M€ per les carreteres, les ajudes a les comunes, la gestió de l’aigua, i l’allotjament. Finalment el projecte de pressupost vol reservar més de 50 M€ a la joventut i l’educació.