Carole Delga demana a l'estat francès de desbloquejar el finançament de l'Oficina pública de la llengua catalana

La presidenta de la Regió Occitanie, Carole Delga ha escrit al primer ministre francès per demanar-li de desbloquejar el finançament de l’estat per poder crear l’Oficina pública de la llengua catalana (OPLC).
Delga li recorda que el projecte va ser llançat el 2016. Els dos anys següents el conjunt dels socis locals de la futura Oficina van prendre les deliberacions necessàries a la creació d’un agrupament d’interès general (GIP).
El març del 208 es va firmar i transmetre a l’estat la convenció constitutiva de l’OPLC.
D’ença, la Regió espera encara la confirmació de la participació de l’estat al pressupost de l’Oficina amb 100 000€.
Carole Delga recorda al primer ministre que l’estat ja participa al pressupost d’altres estructures equivalents: 860 000€ per l’Oficina de la llengua basca, 152 000 pel bretó, i 83 000€ per l’occità.