Les perdues a causa de les accions de les Armilles grogues arrriben en alguns magatzems a més del 50%

Les perdues a causa de les accions de les Armilles grogues arrriben en alguns magatzems a més del 50%.
També hi ha problemes importants a tots els sectors que treballen amb productes frescos, a causa del bloqueig dels camions a l’autopista i a l’entrada del mercat Sant Carles de Perpinyà.
Aquest matí a les 9 hi haurà una manifestació de comerciants davant la prefectura per demanar a l’estat que desbloquegi els barratges.
Fins ara els més impactats han estat els del nord de Perpinyà, i sobretot de la zona comercial de Clairà-Ribesaltes que és on més barratges hi hagut.
Només a Clairà, les perdues serien fins ara d’uns 9M€.