Parlem d'educació i ensenyament amb la primera directora de l'escola Arrels

ENTREVISTA - Laura Manaut, presidenta de l'associació Arrels i antiga directora de l'escola

Laura Manaut, és una de les fundadores i primera directora de l'escola Arrels.

L'antiga mestra subratlla la importància del marc educatiu. Afirmant que és fonamental per facilitar els processos d'aprenentatge, gestionar les emocions i doncs també els conflictes. Per ella, el marc proporciona una estructura necessària per al desenvolupament integral dels alumnes. També ens parla d'eines pedagògiques en lloc de mètodes. La societat ha evolucionat i amb ella les diferents estratègies d'educació. Inicialment, a l'escola Arrels es feien servir eines de la pedagogia Freinet. 

Per qualsevol institució educativa, els recursos són crucials per proporcionar als alumnes l'entorn adequat per al seu desenvolupament i aprenentatge. Com gairebé cada persona que hem entrevistat sobre temes d'educació, Laura Manaut ha destacat la importància de disminuir el nombre d'alumnes per classe. 

Finalment, l'entrevistada dona la seva visió de l'escola ideal, que seria aquella que es troba a cada poble com abans.