Dissolució del Fil à Métisser : la fi d'una ajuda psicomèdica essencial

ENTREVISTA - Agnès Glory, psicòloga

Perpinyà

L'associació "Le fil à Metisser" ha estat una presència essencial als barris del Nouveau Logis i Sant Jaume de Perpinyà des del 2012, donant suport moltes famílies. Ja sigui facilitant l'escolarització dels infants, coordinant l'accés a la salut o proporcionant ajuda psicològica a les mares de família, l'associació ha establert una relació de confiança fonamentada en l'empatia i la dedicació.

La trista realitat d'una forta disminució en les subvencions ha portat a la dissolució d'aquesta associació. 

La desaparició de "Le fil à Metisser" deixarà un buit en la xarxa de suport social i emocional disponible per les famílies d'aquests barris.

Amb la dissolució d'aquesta associació, es planteja la pregunta de com la societat i les autoritats locals respondran a aquesta nova manca de recursos essencials. És un moment crític per a la reflexió sobre la importància de mantenir i finançar iniciatives que es dediquen a millorar la qualitat de vida de les comunitats més vulnerables.

Agnès Glory, psicòloga a "Le Fil à Métisser" ens ho explica en aquesta entrevista: