Durant 4 mesos una missió interministerial tracta de la gestió de l'aigua a Catalunya Nord

ENTREVISTA- Nicolas Garcia, vice president del Consell Departamental encarregat de la gestió de l'aigua

Catalunya Nord

A finals del mes d'octubre va començar una missió interministerial per l’optimització de la gestió de l’aigua a Catalunya Nord. Aquesta missió que implica els ministeris de l’agricultura i de la transició ecològica és coordinada per la prefectura i durarà 4 mesos.

L’objectiu és de definir les propostes sobre la gestió de les principals construccions hidràuliques com barratges, pantans, la xarxa de recs, el control dels pous, el nivell de les capes freàtiques o encara l’ús de les aigües grises o dessalinitzada així com definir el rol dels municipis i de les intercomunalitats.

Ho valorem amb el Nicolas Garcia, vice president del Consell Departamental encarregat de la gestió de l'aigua.