La sequera dificulta l’autonomia alimentària de la ramaderia al Vallespir

ENTREVISTA - Sebastià Barboteu, ramader a Morellàs

Catalunya Nord, Vallespir

La missió de Sebastià Barboteu és clara: alimentar els seus animals exclusivament amb ferratges autoproduïts. D'aquesta manera, el ramader s'assegura que el seu bestiar tingui una alimentació saludable i sostenible.

Fins fa dos anys, aquest objectiu es complia amb èxit, assegurant una autonomia total amb l'ús d'herba pròpia. Però els darrers dos anys ha hagut de recórrer a la compra d'herba per satisfer les necessitats dels seus ramats.

Les raons d'aquest canvi són diverses. Les sequeres repetides i les condicions climàtiques han afectat la seva capacitat per produir suficient herba a la seva explotació. 

Segons Sebastià Barboteu, una altra problemàtica que afecta els agricultors i ramaders és l'especulació immobiliària que hi ha sobre els terrenys agrícoles de la regió. Les terres que abans eren destinades a la producció d'aliments, ara són presa de desenvolupadors immobiliaris que busquen convertir-les en urbanitzacions.