Tresors del Passat: Els quatre sarcòfags trobats l'any passat tornen a Elna

Beatrice Verhille, cap de cultura i de patrimoni d'Elna, ens explica com van ser descoberts i estudiats aquests vestigis

Foto : 2020elne.com
Foto : 2020elne.com

L’any passat, en el marc d'una obra realitzada sota el centre històric d'Elna per renovar les xarxes d’aigua, es van descobrir quatre sarcòfags de roca calcària en un estat de conservació impecable. Uns vestigis que pertanyen a l'època de l'Antiguitat.

Des de llavors els sarcòfags havien estat confiats al servei d'arqueologia del Departament de Pirineus Orientals, per ser estudiats.

Entre tres i cinc esquelets s'han trobat dins de cada sarcòfag. Després d’haver estat examinats pels arqueòlegs, s’han rehabilitat i acaben de tornar a la ciutat d’Elna, on es podran admirar al museu Terrús al mes de setembre.