El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera: Protegint una espècie en perill

La salvaguarda de la tortuga de l'Albera

El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, situat a Garriguella a l’Alt Empordà, és una instal·lació dedicada a la preservació d'una espècie única a la península Ibèrica: la tortuga mediterrània. 

En els últims anys, a causa de l'activitat humana, les poblacions d'aquesta tortuga han disminuït considerablement. Actualment, a les costes del Mediterrani occidental, es concentren en alguns llocs molt específics, com ara a l'Albera, al departament del Var o encara les Illes Balears. Però també queden poblacions més extenses a Itàlia, Croàcia i altres països costaners del Mediterrani.

L'objectiu principal del Centre de Reproducció és criar aquests animals en captivitat per introduir-los posteriorment en llocs de Catalunya. L'equip allibera aproximadament unes 300 tortugues cada any per ajudar a consolidar les poblacions locals.

El treball del centre és fonamental per l'augment i la preservació d'aquesta espècie en perill d'extinció. Les seves portes són obertes al públic amb l'objectiu de sensibilitzar tothom sobre la protecció d'aquest animal. 

Un treball indispensable per garantir un futur més prometedor per la tortuga mediterrània.