100 M€ poden ser perduts per la viticultura a casusa de la sequera

Catalunya Nord

La Cambra d’agricultura de Catalunya Nord anticipa les pèrdues que un any de sequera provocaran pel sector de la vinya.
El dia d'avui, és evidentment massa d'hora per tenir una idea clara sobre les possibles pèrdues, en termes de collita i econòmics, però les observacions permeten fer algunes projeccions. A l'1 d'abril de 2023, a l'estació de Perpinyà, després d'un mes de febrer força fred i un endarreriment de la data de la brotada, el mes d'abril va marcar un retorn a temperatures primaverals.  Però sense sorpreses, amb un dèficit de pluviometria, una reserva extremadament baixa i una situació de sequera preocupant!
La fase de la brotada ha anat bastant bé, amb aproximadament un dia de retard en comparació amb el 2022 i 5 dies de retard en comparació amb la mitjana dels últims 20 anys. Però hi ha vinyes que han brotat més tard, i això fa preveure pèrdues de fons a venir. També s’ha observat una bona sortida de raïms. Normalment, seria una bona notícia, però si la situació de sequera persisteix, podria acabar sent una molt mala notícia. La forta càrrega de raïm augmentarà les necessitats d'aigua de la vinya i intensificarà l'estrès hídric de la planta. Sobre un potencial de producció de 38 hl/hectàrea, i si la situació persisteix, la vinya hauria de ser capaç de produir raïms. No obstant això, cal preveure pesos de raïm molt baixos i rendiments de suc mediocres.

El vinyer departamental està poc regat, només 1.500 hectàrees troben en zona irrigable. Les restriccions d’irrigació afectaran una petita part de les superfícies del vinyer de Catalunya Nord. És el dèficit de pluviometria el que serà més penalitzant. Malgrat tot, les parcel·les habitualment regades són les que en general tenen un potencial de producció superior, per tant, és en aquestes parcel·les on la baixada de rendiment serà més forta.
La Cambra d’agricultura avalua el volum de collita mitjà a 18 hl/ha, és a dir 333.000 hl i, per tant, una pèrdua de 370.000 hl!

Si es valoren aquests volums a 140 €/hl (totes les Denominacions d’Origen incloses), això porta el nivell de pèrdua a 51,8 milions d’€.

A aquestes pèrdues per la baixa probable de collita, els tècnics no descarten que caldrà afegir pèrdues per les joves vinyes acabades de plantar i que es podrien perdre. En aquest cas caldria afegir-hi 50 M€ suplementaris.

I finalment també caldrà tenir en compte les pèrdues indirectes, causades per les dificultats econòmiques sofertes pels comercialitzadors a causa del menor volum per vinificar, que augmentarà els costos de vinificació, i potser també una pèrdua de mercats que segons la Cambra d’agricultura de Catalunya Nord seran difícils de recuperar.