Els tallers del Museu de Prehistòria de Talteüll

ENTREVISTA - David Angelats encarregat de comunicació presenta les temàtiques de les animacions al museu

Rosselló

| Museu de Talteüll

Fins al 2 de març (excepte el 22 de febrer, 1 de març): el Museu de Prehistòria de Talteüll proposa tallers
 sobre l’evolució de les eines i dels homes, i visites guiades. Els tallers consten d'una part teòrica i una part pràctica. A la part teòrica, els mediadors del museu expliquen quins descobriments, quin enfocament científic, han permès entendre millor les eines i els usos. A la part pràctica es pot experimentar, i així entendre millor la vida dels nostres avantpassats. El Museu de Prehistòria de Talteüll també proposa una caça al tresor gratuïta, que és una bona manera de visitar el museu lliurement amb la família.
Totes les activitats són sense suplement al preu de l'entrada, i segons el nombre de persones hi poden haver diverses sessions.