53 310 persones a l’atur a Catalunya Nord, el quart trimestre del 2022

Catalunya Nord

El quart trimestre de 2022, a Catalunya Nord, el nombre de persones inscrites a l’atur a la recerca d’una feina era de 53.310.
Aquesta xifra va augmentar un 2,3% en un trimestre (+1 180 persones), però va disminuir de 2,2% sobre un any.

Per edats, el quart trimestre del 2022, els aturats es repartien d’aquesta forma:
Menys de 25 anys:  6 730, dels quals 3 530 homes, i 3 210 dones.
Entre 25 i 49 anys: 30 250, dels quals 15 290 dones, i 14 960 homes.
Més de 50 anys: 16 320, dels quals 8 470 dones, i 7 850 homes.

Al quart trimestre del 2022, de les 53 310 persones comptabilitzades pel Pôle Emploi, 24 090 d’entre ells estaven a l’atur des de feia més d’un any.

Per sectors professionals, els serveis a la persona i a la col·lectivitat, és l’activitat professional on més persones hi ha a l’atur, seguit del comerç, la venda i la gran distribució; després arriba l’hostaleria-restauració, lleures i turisme; els serveis a les empreses; i el transport i la logística.
Pel que fa a les ofertes de llocs de treball, la classificació no és la mateixa, l’hostaleria-restauració, lleures i turisme arriba primera, després el comerç, la venda i la gran distribució, els serveis a la persona i a la col·lectivitat, i la construcció i les obres públiques.