Catalunya Nord, entre els departaments més pobres de l’estat francès

Catalunya Nord

| Font de l\'imatge INSEE

Un any més Catalunya nord fa part dels territoris més pobles de l’estat francès. L'INSEE acaba de publicar les dades dels ingressos i de la pobresa pel 2020. Lluny de la regió parisenca i de les capitals regionals, els catalans del nord viuen de mitjana amb menys de 20 mil euros anuals per cada llar. Arreu de l'estat la pobresa es concentra a nord i a la costa mediterrània. Catalunya Nord i la resta dels antics departaments de l'antic Llenguadoc Rosselló se situen entre els més pobres.
La proporció de persones pobres és més alta a les ciutats que al seu entorn més proper, assenyala l'INSEE.


A tot l’estat, el 2019, 9,2 milions de persones vivien amb un nivell de vida per sota del llindar de pobresa monetària, és a dir, 1.102 euros al mes. Aquest llindar correspon a una renda disponible de 1.102 euros per a una persona sola i de 2.314 euros per a una parella amb dos fills menors de 14 anys. La taxa de pobresa es va situar en el 14,6% el 2019. Va disminuir 0,2 punts respecte al 2018, després d'un període d'estabilització entre el 2014 i el 2017. El descens de la taxa de pobresa el 2019 es produeix en un context de forta caiguda de la taxa d'atur.

Els jubilats estan infrarepresentats entre els primers decils de nivell de vida. Així, la seva taxa de pobresa continua sent molt inferior a la del conjunt de la població el 2019 (9,5%). Per contra, la taxa de pobresa dels aturats és molt més alta; és més de cinc vegades superior a la dels assalariats ocupats (38,9% enfront del 6,8%). La taxa de pobresa dels menors de 18 anys també és molt alta, amb un 20,2% el 2019.

La situació pel que fa a la pobresa monetària és, efectivament, molt contrastada segons la composició familiar. L'any 2019, la pobresa monetària afecta el 7,2% de les persones que viuen en parella sense fills i la llar de referència de les quals és menor de 65 anys, però gairebé un terç de les persones que viuen en una família monoparental (32,8%).