Fa 15 anys que el Consell general va firmar la carta a favor del català

El col·l·lectiu 2 d'abril demana al Consell departamental de garantir l'ús de la llengua catalana en els actes oficials.

Catalunya Nord

Fa 15 anys, el 10 de desembre del 2007, el Consell General aprovava una Carta a favor de la llengua catalana.
Aprofitant l’aniversari i el nou atac de l’estat francès a la presència de la llengua catalana en els actes oficials, el col·lectiu 2 d'abril recorda als elegits la responsabilitat que tenen de cara al futur de la llengua. Els demanen que facin oficialment possible l’ús del català en els actes oficials de la Institució, que facin costat a la quinzena de municipis que ja han fet aquest pas.

La Carta a favor del català, oficialment esmentada també com a Carta Departamental per la Llengua Catalana, fou aprovada pel Consell General dels Pirineus Orientals el dia 10 de desembre del 2007. Mitjançant aquest document es reconeix de forma legal la llengua catalana com una llengua oficial en el departament dels Pirineus Orientals.[1] L'articulat està format per un total de nou articles en defensa de la llengua. 
En el preàmbul d'aquest document es justifica la necessitat d'aquest reconeixement del català justificant-se que la llengua catalana forma part de la identitat, del patrimoni i de la riquesa del departament dels Pirineus Orientals. Es fa ressò de l'interès creixent durant el segle xxi per la llengua catalana després d'enquestes sociolingüístiques. Finalment, considera que la supervivència de la mateixa és un important aposta cultural, econòmica, política i humana pel territori.
A la vegada recorda que aquesta política de promoció no es fa en detriment de la llengua francesa oficial a tota la república francesa com tampoc aquest bilingüisme no posa en qüestió el caràcter oficial de la llengua francesa ni amenaça a la unitat nacional. Aquesta política lingüística a favor del català té l'objectiu d'encoratjar a l'aprenentatge d'aquesta llengua, lluny de l'obligació d'aprendre la mateixa.