1271 armes no declarades recollides a Catalunya Nord

Catalunya Nord

1271 armes i 42 mil municions van ser recollides en a penes una setmana a Catalunya Nord. Molts propietaris van respondre a la crida dels serveis de l'Estat que proposen actualment de recollir sense cap paperam ni cap sanció, les armes no declarades. En el detall, segons la prefectura, els catalans del nord han tornat 938 carabines, 275 pistoles i 58 armes de foc i de defensa. Aquest arsenal serà destruït. La prefectura precisa en el comunicat que els propietaris d'armes sense permís encara els poden tornar a prop de les comissaries de Perpinyà, Prada i Ceret.
Davant de l'èxit del dispositiu, a partir d'ara es podran entregar armes durant tot l'any prop dels serveis de gendarmeria o de policia.
Per altra banda, en cas de voler conservar armes a casa, serà possible fent una demanda d'enregistrament.De moment la campanya de recollida d'armes sembla demostrart que la majoria de propietaris se'n voler desfer, ja que només s'ha demanat l'enregistrament de 80 armes.