La Xarxa ELEN dóna suport a l’ús del català als plens municipals

ENTREVISTA - Pere Manzanares, president del SIOCCAT

Catalunya Nord

Una ONG de defensa dels drets lingüístics a Europa condemna la prohibició de l’ús del català als plens municipals a l’Estat francès.

ELEN (European Language Equality Network), xarxa d’organitzacions sense ànim de lucre que es dedica a la defensa dels drets lingüístics dels parlants de llengües dites “regionals” a tot Europa, acaba d’aprovar una resolució per condemnar les denúncies de la prefectura dels Pirineus Orientals contra els ajuntaments d’Elna i dels Banys d’Arles per haver permès que es parli en català als plens municipals. ELEN considera que aquestes denúncies contravenen diversos textos legals internacionals, tots ratificats i, per tant, vigents a l’Estat francès.

Per bé que aquesta resolució és merament simbòlica i no comporta cap sanció contra l’Estat francès, Pere Manzanares espera que tindrà ressò a tota la Catalunya Nord i més enllà. El president del Sindicat Intercomunal per a la Promoció de les Llengües Occitana i Catalana (SIOCCAT) també ofereix el seu suport jurídic als ajuntaments rellevants per tal de fer respectar el dret a fer servir la llengua pròpia als plens municipals, i anima els altres ajuntaments a no tenir por de les denúncies prefectorals.