ENTREVISTA OLIVIER MARQUES, creador de la Cobla Tres Vents després del missatge anunciant la fi de la cobla

El dissabte 1 d'octubre la Cobla Tres Vents publicava a les seues xarxes socials un missatge explicant que aturaven les seves activitats

Catalunya Nord

 

Aquest és el missatge que la Cobla Tres Vents va publicar a les xarxes socials el dissabte 1 d'octubre. D'ençà no havíem tingut més precisions tot i que a les programacions culturals encara hi havia actuacions de la versió de Tres Quarts Temps.

Aquest divendres Olivier Marques el músic, compositor de sardanes i creador de la Cobla Tres Vents ara fa 20 anys, explica la situació que va portar a aquesta decisió i sobretot explica quins són els projectes futurs amb nucli de músics que seguiran treballant junts.

Marques denuncia la dificultat per substituir els músics davant de la manca de formació d'instrumentistes de Cobla, però també la manca de voluntat política per retribuir de manera justa els músics de cobla. 

L'objectiu final per als components de la Cobla Tres Vents després d'aquest anunci sorprenent seria de provocar un gran debat amb tots els actors del món cultural, català i sobretot polític per salvar la música tradicional catalana.