Tractament contra el mosquit tigre en un barri de Perpinyà, després de descobrir un cas de malaltia contagiosa

Perpinyà

Aquesta passada nit ha tingut lloc al barri de Malloles, a Perpinyà una operació d’eliminació de mosquits per polvorització d’insecticida.
És l’Agència regional de salut que ha demanat la realització d’aquest tractament, en un carrer del barri, després de la descoberta d’un cas de dengue, chikungunya o de Zika.
Es tractava d’un tractament preventiu, excepcional, amb l’objectiu d’evitar una cadena de transmissió local d’aquestes malalties.
L’objectiu de l’operació era el mosquit tigre, una espècie coneguda per ser vectora d’aquestes malalties. La intervenció ha consistit en una polvorització d’insecticida des d’un vehicle, i d’intervencions amb aparells portàtils, en els espais exteriors de les propietats privades i públiques.
Els productes utilitzats eren a base de piretroides, a base de matèries actives que es poden trobar també en els productes antimosquits domèstics que es poden trobar en farmàcia.
Tots els veïns concernits han estat avisats de l’operació, d’un ban pel soroll molt important de les màquines, i de l’altre per respectar diverses consignes de seguretat.
Concretament, les finestres havien de ser tancades durant l’operació i almenys una hora després.  També s’ha demanat de no deixar roba estesa a l’exterior. I finalment de cobrir piscines, punts d’aigua amb animals de sang freda com peixos o granotes i de desplaçar si s’escau ruscs d’abelles.