ENTREVISTA - RITA PEIX - Hi haurà professors a totes les classes, i és que tots seran prou formats?

Rita Peix, formadora de professors

Catalunya Nord

Avui és el dia de la reentrada per a la majoria dels alumnes de Catalunya Nord. Una de les preocupacions dels pares i dels sindicats és la manca de professors i el fet que l’estat hagi decidit cobrir aquesta mancança amb contractuals després de seguir una curta formació de 4 dies. Rita Peix és una professora formadora de futurs mestres des de fa anys i també ha participat en un jurat per seleccionar el nou personal. Pensa que l’any d’acompanyament, després de validar el concurs, es trobarà a faltar en aquest personal contractual.