PODCAST - Sociologia d'un escrutini. Gautier Sabrià s’interessa avui pel pes de la televisió i d'internet en la campanya.

Catalunya Nord

La televisió té encara una plaça central en la campanya dels candidats. Per tradició, i per estratègia. Però la nostra manera de consumir els mitjans d’informació ha canviat radicalment, i la televisió s’ha adaptat. Això fa que les candidatures més petites tenen cada cop més problemes per ser visibles.