El 30 d’agost del 1878 neix a Ceret Joan Amade un dels intel·lectuals representatius del moviment regionalista.

El 30 d’agost del 1878 neix a Ceret Joan Amade, llicenciat de filosofia i agregat en llengua castellana.
El regionalista Joan Carles-Brun el guanyà a la seva causa i, juntament amb Josep-Sebastià Pons, Gustau Violet, i altres fundà, el 1906 la Societat d'Estudis Catalans i la Revue Catalane (1907-1921), des d'on crida els jóvens poetes nord-catalans a escriure en català, tot i que la seva pròpia producció literària en aquesta llengua fou ben minsa.
El 1926 va fomentar la celebració dels Jocs Florals a Perpinyà.
Fou membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans des del 1945. El 1920 acompanyà el mariscal Josep Joffre als Jocs Florals de Barcelona, i el 1935 hi pronuncià el discurs d'agraïment. Els seus poemes han estat musicats per Pere Figueres i Jordi Barre.