Publicació d’un diccionari temàtic Català-Francès.►

«Dictionnaire thématique français-catalan», és un treball realitzat per un metge nord-català, avui jubilat, Michel Cavaillé.

Aquest diccionari està dissenyat per facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana a partir del francès.
Compta amb més de 27000 entrades dividides en 41 capítols relacionats amb la vida quotidiana: salut, natura, el temps, edats de la vida, religió, amor i sexualitat, llar, ciutat, menjar, roba, educació, vida social, temps lliure, turisme, esport, belles arts, cant, ball, música, el món del treball, llibres i creació literària, mitjans de comunicació, geografia, història, diplomàcia i política, conservació de la natura, agricultura, ramaderia i pesca, vida econòmica, mitjans de transport, numeració i unitats, paraules de relació, ....