Temporada de vedellades pels ramaders i divergències per l'utilització de l'aigua de la Tet, al sumari del Punt Agrícola

El Punt Agrícola del Conflent amb Felip Dorandeu i David Montagne

Conflent

Aquest mes de gener és temporada de naixement dels vedells, temps de molta activitat pel ramader David Montagne. Més calma per Felip Dorandeu en el món de l'hortalissa i de l'arboricultura. Però fa poc temps una associació ecologista es va queixar de la desviació de les aigües de la Tet cap als recs de regadiu, Felip i David reaccionen.