Artistes del Konvent de Berga exposaran aviat a la Casa Descatllar on van fer una residència

ENTREVISTA - Cristina Campadieu, de la Casa Descatllar, Berni Puig, muralista i Anna Benet, ceramista

Catalunya Nord

Cristina Campadieu - Berni Puig - Anna Benet - Dimitri Xató
Cristina Campadieu - Berni Puig - Anna Benet - Dimitri Xató

El passat mes de setembre dos artistes habitualment ubicats al Konvent de Berga van fer una estada a Illa gràcies a una col·laboració entre els dos centres d'art.

Es tracta del muralista Berni Puig i de la ceramista Anna Benet. Habitualment tots dos comparteixen taller, hi poden haver, doncs, interferències, però treballen de manera independent. De fet, tenen la intenció de treballar junts sobre algun projecte en el futur.

El treball de recerca del Berni Puig és l’evolució al llarg de la història de la tècnica per poder traslladar frescs d’un lloc a un altre, per exemple d’una església a un museu. Concretament, estudia com extreure pigments d’una paret original i transportar-los. Està treballant sobre pigments de cases abandonades amb l’objectiu de salvaguardar la memòria històrica dels llocs. La idea inicial ve dels edificis buits i abandonats a prop del Konvent de Berga.

L’Anna Benet treballa la ceràmica sobretot la tècnica del torn per fer peces imperfectes que s’allunyen doncs de la seua funcionalitat. En aquest sentit, fugint de la perfecció s'allunya a l’artesania. A partir d’una mateixa tècnica es fa una recerca estètica i no d’utilitat.

Duran setmanes, aquests artistes han continuat desenvolupant les seues recerques a Berga, i tornaran a Illa al mes de desembre per presentar una exposició a la Casa Descatllar. A més de presentar-hi peces originals es preveu presentar fotografies i vídeos de l’elaboració, de la recerca i de les residències d’aquests artistes sigui a Illa o a Berga.