Una formació per descobrir el món de l'animació duran les vacances escolars

ENTREVISTA - Camille Miquel, mediadora del barri de l'estació i referent de l'associació "Les petits Débrouillards"

Perpinyà

La setmana vinent, coincidint amb les vacances escolars, l'associació "Les petits Débrouillards" (Els petits eixorits) proposa als joves, a partir de 14 anys de descobrir i iniciar-se al món de l'animació i la descoberta de la ciència a partir de l'experimentació.

La referent d'aquesta entitat a Perpinyà, Camille Miquel, ens presenta els objectius i les activitats de l'associació a més d'informar com i perquè seguir aquesta formació del 25 al 29 d'octubre.