La Coral l'Estudiantina d'Illa ha reprès els assajos quasi dos anys després

ENTREVISTA - Julien Selva, director musical de l'Estudiantina

Rosselló

Foto: Jean Monier
Foto: Jean Monier

El març del 2020 tota l'activitat de les corals van quedar anul·lades a causa de les restriccions de la pandèmia. En aquell moment l'Estudiantina estava preparant els goigs dels ous i les Regines de Pasqua. Malgrat un intent al mes de setembre 2020 de reprendre l'activitat ràpidament les mesures van tornar a impossibilitar la pràctica del cant coral.

Ara, amb la vaccinació i tot mantenint les màscares i les distàncies, la coral d'Illa, l'Estudiantina, ha reprès els assajos els dimarts al vespre. El seu director musical, Julien Selva, és satisfet de la resposta dels integrants i espera que serà definitiva aquesta represa. El programa que estan treballant és el de Nadal amb la Pastoral de mossèn Bonafont.