Recerques arqueològiques confirmen que Elna és la vila habitada més antiga de Catalunya Nord

ENTREVISTA - Nicolas Garcia, batlle d'Elna

Rosselló

Esquerra: una gerra sencera. Dreta: Nicolas Garcia dins la Torre excavada
Esquerra: una gerra sencera. Dreta: Nicolas Garcia dins la Torre excavada

Els serveis arqueològics del departament han excavat terrenys a Elna, prop d'on se situava l'antiga Catedral. Entre les descobertes hi ha una torre contra les muralles i una sèrie d'objectes de cada dia com una gerra sencera o un segell del segle XIV que pertanyia a un canonge.

Després de presentar-ho a la premsa ara s'entra en una fase d'estudi més ampli abans de plantejar-se de quina manera es podrà presentar al públic.