Euzet i Kerlogot recomanen a Castex que l'ensenyament immersiu sigui només facultatiu i que garanteixi un bon aprenentatge del francès

ENTREVISTA - Alà Baylac, President de l’APLEC (Associació per l’ensenyament en català)

Catalunya Nord

Fa dues setmanes els diputats Christophe Euzet i Yannick Kerlogot entregaven al primer ministre Jean Castex les conclusions de l’estudi que han fet sobre les conseqüències de la decisió del Consell Constitucional que va censurar la llei Molac sobre l’ensenyament immersiu de les llengües dites regionals.

Després de 6 setmanes d’entrevistes amb diferents actors de l’ensenyament d’aquestes llengües, els diputats han recomanat que aquest ensenyament sigui només facultatiu i que garanteixi un bon aprenentatge del francès.

Alà Baylac, President de l’APLEC (Associació per l’ensenyament en català) presenta les principals conclusions d’aquest informe i lq seua valoració en aquesta entrevista del Rafael Renyé. 

Si la qüestió us interessa, el dimarts 17 d’agost es farà un debat sobre la llei Molac en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada. Hi participaran representants de l’institut de formació de mestres de les escoles immersives, així com el diputat Paul Molac, el diputat Christophe Euzet coautor d’aquest report, i Alà Baylac president de l’Associació per l’ensenyament en català. El debat serà el 17 d’agost al migdia a l’UCE de Prada.