El sociòleg Gauthier Sabrià comenta els resultats del RN a la segona de les eleccions departamentals i regionals

Catalunya Nord

“El fet que són els partits tradicionals que han guanyat aquestes eleccions, demostra que és sobretot la gent gran que s’ha expressat”.

“El RN no ha reixit a seduir un nou electorat, ja que els seus electors són sensibles a un discurs molt més radicalment de dretes”.

“D'aquí a una setmana, Louis Aliot, intentarà esdevenir president del RN, però pot ser que el fracàs del seu partit li dificultarà aquesta ambició”.