El geògraf Joan Becat comenta els resultats a la primera volta de les eleccions departamentals i regionals

Catalunya Nord

“Ha quedat ben clar que les departamentals no interessen ningú a l’estat francès, i només s’ha parlat de les regionals amb candidats potencials per la propera presidencial”.

“La bona participació a Còrsega que beneficia de més competències i on l’acció dels elegits és més visible, demostra que quan hi ha més mobilització quan els electors veuen clarament de què serveix el seu vot”.

“El front republicà ha funcionat a Catalunya Nord”.