El geògraf Joan Becat comenta els resultats a la primera volta de les eleccions departamentals i regionals

Catalunya Nord

“Ens trobem en una situació intermediària, entre el confort polític d’abans, on tothom tenia clar el paper de cada partit, ara, però, la situació és d’estructurada”.
“El bon resultat de  Carole Delga, és legítim, tot i que només ha reunit 11% del total dels electors, és terrible per una democràcia”.
“França té la particularitat de fer reformes que no en són: les regions no tenen autonomia”.