El socièleg Gauthier Sabrià comenta els resultats del RN a la primera volta eleccions departamentals i regionals

Catalunya Nord

“A Perpinyà el RN s’està implantant amb força, però no pas a la resta del departament”.
“Pot ser que l’electorat habitual del RN està molest per la moderació d’aquest partit”.
“Caldrà veure si a la segona volta, els candidats del RN progressen en vots com han fet fins ara a Catalunya Nord”.