Mesures de restricció de la utilització de l'aigua

Catalunya Nord

La sequera afecta durament Catalunya Nord, amb un dèficit de precipitacions generalitzat, de 50 a 70% segons els sectors.
La prefectura ha decidit limitar l’ús de l’aigua en les zones més afectades que són els vessants de l’Aglí, l’Aglí-Salanca, la zona costanera nord, els sectors Tet i Tec.
La prefectura ha publicat la llista de les limitacions o prohibicions que són efectives a partir d’ara per les utilitzacions que no es consideren essencials i anuncia que hi haurà campanyes de control d’aquestes mesures.

A partir d'ara, ja no es pot:

Utilitzar aigua per omplir piscines privades d’ús unifamiliar, a excepció de les noves construccions. Això no afecta l’aigua addicional necessària durant la temporada.
Rentar vehicles fora de les estacions professionals.
Fer funcionar fonts públiques en un circuit obert
Netejar de terrasses i façanes no subjectes a obres.
Rentar carrers, excepte per motius sanitaris i excloent les màquines d'escombrat automàtiques.
Rentar vaixells, excloent els professionals durant el treball a les zones de carenat.
Regar gespes, rotondes, espais verds públics i privats i jardins d'esbarjo, a excepció de les plantacions joves de menys de tres anys, i amb la condició de demanar una derogació.
Utilitzar aigua amb l'objectiu d'omplir o mantenir el nivell de masses d'aigua recreatives per a ús personal.
Regar àrees esportives de tota mena i camps de golf, a excepció dels "greens i sortides" i camps esportius (estrictament limitat a les zones de joc de les pistes principals).
Regar els horts:
Fer funcionar dutxes de platja públiques i privades.

Per altra banda la prefectura també limita de 25% la utilització de l’aigua per usos agrícoles.
També es regulen els usos industrials, així com les condicions d’intervenció dels gestors sobre xarxes i estructures d’aigua potable i d’aigües residuals.

Per altra banda, els baixos nivells piezomètrics d’aqüífers a la plana del Rosselló, així com la situació hidrològica a totes les conques, impliquen la implementació de mesures corresponents al nivell de vigilància en la resta de sectors. Per tant, es demana:

A tots els usuaris d’aigua, d’optimitzar-ne el consum i reduir-lo al que és estrictament necessari, sigui destinat a ús privat o professional.
Als operadors de plantes de tractament d'aigües residuals, de dur a terme un seguiment més gran de les seves operacions.
Als batlles, i als serveis de gestió de la distribució d'aigua potable, de dur a terme una vigilància més gran dels seus recursos hídrics, i de les seves estructures.
I es demana a les activitats industrials, agrícoles i comercials, de limitar el consum d'aigua a allò que és estrictament necessari.