Conèixer les llengües de Sardenya a través d'un català a la televisió italiana

ENTREVISTA - Adrià Mor, un músic català que presenta a la Rai 3 "Beni cun me"

Descobrim la història i la iniciativa d'un músic català que arriba a Sardenya per descobrir-hi l'Alguer, la ciutat sarda en la que es parla català, i acaba fent la volta de l'illa descobrint encara més llengües i els seus parlants.

Fins i tot acaba presentant un programa de televisió "Beni cun me" a la Rai 3 de Sardenya.