Descoberta a la Cauna de l’Aragó de Talteüll d'una dent humana de fa 560 000 anys.

Aquest dilluns al vespre a Talteüll s'ha descobert una resta humana, la numero 150 de la Cauna de l'Aragó.
Es tracta de la dent d'un infant de 5 anys que va morir abans de perdre aquesta dent de llet.
La troballa s'ensenya aquest dimarts al Museu de la Prehistòria de Talteüll abans de ser estudiada científicament.

Àudio► L'encarregat de comunicació del museu, David Angelats, pensa que el públic no la podrà tornar a veure abans de l'obertura del nou museu renovat.

La Cauna de l’Aragó és coneguda des de la famosa troballa d’una resta humana de fa 450 000 anys batejada com l'home de Talteüll. En un principi, l'equip d’Henry de Lumley va formular la tesi que pertanyia a una espècie anterior als neandertals; segons l'equip d'investigadors, devia ser un estadi del mateix homo erectus. Altres teories, en canvi, coincideixen que era anterior als neandertals, però afirmen que n'era un avantpassat directe, i, per tant, l'Homo erectus tautavelensis seria un homo heidelbergensis.
El juliol del 2012, es va trobar el que seria la resta homínida 131 de la cova. Aquesta mandíbula completa ha permès ajudar a entendre el coneixement de l'home de Talteüll. El 2015 s'hi féu la troballa de la resta homínida 149, una dent (incisiva central inferior) humana d'adult de fa 550.000 anys, 100.000 anys més antiga que el famós crani de l'home de Talteüll.
El jaciment de la Cauna de l'Aragó és un jaciment en actiu, per la qual cosa cada any es fa alguna troballa més d'aquest període històric.
Però perquè el public pugui descobrir la dent que s’acaba de trobar, és possible que calgui esperar l’obertura del nou museu de Talteüll, una obertura que no està programada fins d'aquí un parell d'anys.