L'Escola Arrels, un exemple únic en la xarxa d'ensenyament públic, cridat a ser ampliat amb la Llei Molac

ENTREVISTA - Laura Manaut, directora de l'Escola Arrels al moment de la integració de la xarxa pública el 1995

Perpinyà

En el debat de la llei Molac, aprovada el dijous 8 d'abril, el diputat bretó Paul Molac esmentava l'exemple de l'única escola immersiva dins l'ensenyament públic, es tracta de l'Escola ARRELS, pública d'ençà de fa més de 25 anys. Amb la directora d'aquell moment, Laura Manaut, recordem perquè es va decidir integrar les escoles immersives en català dins de l'ensenyament públic.

Segons Manaut si el dossier va ser acceptat va ser gràcies al suport d'alguns polítics però sobretot al fet de tenir llavors un sol centre escolar i dues titulars del concurs oficial de l'ensenyament públic, ella mateixa i l'Elena Gual.

Finalment Laura Manaut espera que amb la Llei Molac i l'experiència d'Arrels els altres centres no necessitin justificar-se cada any i davant de cada nou inspector del nivell dels alumnes.