ENTREVISTA - que pensa un historiador del nou logotip de Perpinyà

Perpinyà

Les reaccions són nombroses, la gran majoria contràries, al canvi de logotip de la vila de Perpinyà. Un nou logo volgut per l’equip de Louis Aliot hauria costat uns 12.000 € segons ha dit el mateix ajuntament de Perpinyà.
El nou logotip s’inspira fortament de l’escut tradicional de la vila amb les 4 barres i la figura de Sant Joan Baptista. Al marge de qüestions estètiques, pràctiques, i polítiques l'historiador Olivier Poisson, el president de l’Associació per la salvaguarda del patrimoni artístic i històric rossellonès ha detectat en aquest logo.