Baixa de la mortalitat al febrer a Catalunya Nord

Augmenta la taxa d'incidència

Catalunya Nord

| INSEE

Segons les dades de l’Insee, la mortalitat a Catalunya Nord és un 11% més baixa avui en comparació amb l’any 2018.
Entre els mesos de desembre i gener la taxa de mortalitat era en alça de 22% respecte als anys 2018 i 2019. Ara aquestes xifres estan baixant i Catalunya Nord és el segon departament de la regió menys tocat per l’epidèmia.
Malgrat tot el Prefecte alerta que les xifres actuals encara podrien canviar. Étienne Stoskopf alerta que la taxa d’incidència està pujant clarament des de fa uns dies, de fet s’ha doblat en només una setmana. S’hauria de situar per sota de 50, però actualment és de 145 per 100 000 habitants, mentre que la mitjana estatal és de 308.