El 25 de juliol del 1964 es va obrir la carretera del coll d’Ares.

Coll d'Ares
Coll d'Ares | By Bertrand GRONDIN 

La inauguració oficial de la carretera del coll d’Ares es va fer pocs dies més tard, el 1r d’agost, en presència de nombroses personalitats del Vallespir i del Ripollès. L'obertura del que es va anomenar la quarta frontera, es va veure a l'època com una oportunitat pel turisme i per créixer econòmicament.
Els primers anys, la carretera no estava oberta les 24 hores, a causa sobretot de la necessitat de passar per la duana.
En principi, el coll d’Ares només estava obert a la circulació de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda l’hivern, i fins a les 8 durant l’estiu i els dies festius.
Els primers anys la carretera es tallava amb una cadena. Després es va construir just al coll l’edifici de la frontera i de la duana. Una construcció que va ser enderrocada el 2003.