El CAT a les plaques d’immatriculació dels vehicles són il·legals a l’estat francès. 

Catalunya Nord

El CAT a les plaques d’immatriculació dels vehicles són il·legals a l’estat francès. 
Aquesta prohibició no s’aplica només al CAT, també als adhesius amb les quatre barres, o qualsevol element afegit a la placa d’immatriculació.
La Cort de cassació acaba de donar la raó a un fabricant de matrícules que denunciava la comercialització d’adhesius que modifiquen les plaques d’immatriculació. Així doncs, actualment, és totalment prohibit afegir un adhesiu sobre la placa d’immatriculació. En cas d’infracció us arrisqueu a una multa de 135 € que pot anar fins als 750 €.