La instal·lació dels comptadors elèctrics intel·ligents "Linky" no és obligatòria

ENTREVISTA - ANNA-LAURA MAGER – Presidenta de l’asociació “Perdons pas le fil"

Catalunya Nord

Gran victòria pels opositors al Linky, aquest comptador elèctric intel·ligent que s’està des de fa uns anys ja per totes les cases.
La Cort d’apel·lació de Bordeus acaba de dictaminar que la instal·lació del Linky no és obligatòria. Els opositors al Linky alerten dels riscos que aquest comptador connectat pot tenir sobre la salut, a més de la possibilitat de recollir dades privades.
Una de les associacions que militen contra el Linky és l’associació “Perdons pas le fil, zona blanca”. La seua presidenta és l’Anna-Laura Mager: